loading

FAT combo: Neoprimitibismo grafiteroa

Estetika huts-hutsa, pop koloreak, lodierak eta hutsunea… Hori da grafiti bat? Hori baino askoz ere gehiago da. Pentsamolde bat da, bizimolde bat, bizitzari ideia oso irmoz aurre egitera zaramatzan zerbait da. Hori da gure hurrengo protagonistek neopribitismoa edo hiri-pribitismoa deritzena.

Estética pura, pura estética, colores pop, densidades y vacío… ¿eso es un grafiti? Es bastante más que eso. Es una forma de pensar, un estilo de vida, es algo que te hace afrontar la vida con unas ideas muy determinadas. Es lo que nuestros siguientes protagonistas llaman neoprimitivismo o primitivismo urbano