loading

Garai: Eredu iraunkorraren aldeko apustua

Iraunkortasuna, ekologia, energia berriztagarriak… kontzeptu horiek Anitaren eta Ibonen egunerokotasunaren parte dira, eta duela bost urte baino gehiago, elkarrekin bideari ekitea erabaki zuten. Bikote honekin eta bere familiarekin batera, euren bizimoduaren berezitasun batzuk ezagutuko ditugu. Garai markako etxeko produktuak, gizartean geroz eta zabalduago dagoen joeraren adibide garbia dira

Sostenibilidad, ecología, energías renovables…son conceptos que forman parte del día a día de Ibon y Anita que hace ya más de un lustro decidieron un emprender camino juntos. Junto a esta pareja y su familia, vamos a conocer algunas particularidades de su estilo de vida. Sus productos de casa con la marca Garai es un claro ejemplo de una tendencia que cada vez va a más en la sociedad