loading

LED SILHOUETTE – Diziplina anitzeko artea mugimenduan

Mugimendua, diziplina anitzekoa, musika, atea, ikerkuntza… Hori guztia da Led Silhouette, loratzen ari den dantza garaikideko konpainia, egoitza Lesakan duena.

Movimiento, multidisciplinar, música, arte, investigación… todo es Led Silhouette, una compañía de danza contemporánea emergente con sede en Lesaka