loading

Martin Muro

Diseinatzailea eta batez ere marrazkilaria. “Marrazkia komunikatzeko erabiltzen dugun gure lehen adierazpideetako bat da”. Hori da Martin Muro izeneko gure hurrengo protagonistaren esaeratako bat. Haren bidez primeran definitzen du arte honekiko duen pasioa.

Diseñador y sobre todo, dibujante. “Un dibujo es una de las primeras expresiones que utilizamos para comunicarnos”. Es una frase de nuestro siguiente protagonista, Martin Muro que define a la perfección la pasión que procesa por este arte

 

y sobre todo, dibujante. “Un dibujo es una de las primeras expresiones que utilizamos para comunicarnos”. Es una frase de nuestro siguiente protagonista, Martin Muro que define a la perfección la pasión que procesa por este arte.