loading

Teresa Olaizola Azumendi eta buztinaren plastikotasuna

Plastikotasuna, gustua, konexioa, terapeutikoa… Teresa Olaizola Azumendi artisauak keramikari atxikitzen dizkion kontzeptuak dira.

Plasticidad, gusto, conexión, terapéutico…son conceptos que la artesana Teresa Olaizola Azumendi asocia a la cerámica.